Logo Logo
Kalkınma Ajanslarının Doğrundan Faaliyet Hibelerini Alma Rehberi
Kalkınma Ajanslarının Doğrundan Faaliyet Hibelerini Alma Rehberi
Fiyatı
  • 369.00 TL
  • % 65
45 Gün Süreyle İnceleme
  • 129.00 TL
120 Gün Süreyle İnceleme
  • 249.00 TL
45 Gün Süre Uzatım Bedeli
  • 99.00 TL
120 Gün Süre Uzatım Bedeli
  • 199.00 TL
45 Gün için : 129.00 TL

120 Gün için : 249.00 TL

REHBERİN ADI

KALKINMA AJANSLARININ DOĞRUNDAN FAALİYET HİBELERİNİALMA REHBERİ

HANGİ KURUM DESTEKLERİ İÇİN

KALKINMA AJANSLARI

HANGİ HİBE VE KREDİ DESTEKLERİ İÇİNDİR

KALKINMA AJANSLARI DOĞRUDAN FAALİYET HİBE DESTEK PROGRAMLARI

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

İpekyolu Kalkınma Ajansı(İKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

İstanbul Kalkınma Ajansı(İSTKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Zafer Kalkınma Ajansı(ZAFER) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Ahiler Kalkınma Ajansı)AHİKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(BAKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı(ÇKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Fırat Kalkınma Ajansı(FKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA) Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri

HİBE VE KREDİ MİKTARI

25.000 TL-150.000 TL HİBE

KİMLER İÇİNDİR 

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Desteği başvuru yapıp hibe desteği alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar bu hibe rehberini satın alabilir.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ;

Sivil Toplum Kuruluşları;

Şubeli, şubesiz dernekler, federasyonlar,konfederasyonlar, dernekler, vakıflar ve sendikalar.

 

Yerel Yönetimler;

-Büyükşehir Belediyesi

-İl, İlçe, Belde belediyeleri

-İl Özel İdareleri

-Mahalli İdare Birlikleri

-Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları;

- Valilikler

- İl Müdürlükleri,

- Bölge Müdürlükleri,

- Kaymakamlıklar

- İlçe Müdürlükleri

- Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)

- Bölgesel Kalkınma İdaresi

 

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Örgütleri

- TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar

- Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları

- Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)

-Organize Sanayi bölgeleri

-Küçük Sanayi siteleri

-Tekno Kentler

-İŞGEM’ler

-Kooperatif ve Birlikler vb.

 

İÇERİK/İÇİNDEKİLER 

KALKINMA AJANSLARININ DOĞRUNDAN FAALİYET HİBELERİNİ ALMA REHBERİ 3   ana bölümden oluşmaktadır.

 

1.BÖLÜM; KALKINMA AJANSI HİBE VE KREDİ HAKKINDA BİLGİLER

2.BÖLÜM; KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE PROJE BAŞVURUSU KAYS’A KAYIT RESİMLİ ANLATIM

3.BÖLÜM; KALKINMA AJANSI HİBE DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ ÖRNEK PROJE (HAYVANCILIK YATIRIMLARI İÇİN SEKTÖREL BÖLGE FİZİBİLİTESİ YAPILMASI)

 

Üstte yer alan 1.-2. bölümde yer alan bilgiler ışığında sizde hiçbir aracıya binlerce lira ödemeden Kalkınma Ajansları Doğrundan Faaliyet Hibe Destekleri hakkında bütün güncel ve doğru bilgileri tam ve eksiksiz olarak öğrenecek , 3. Bölümde yer alan Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Destek Programları kapsamında t.hibe alan (tam ve eksiksiz olarak hazırlanan) proje dosyası örneğinden yararlanıp kendi Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Proje Başvuru Dosyanızı çok kolay ve hızlı bir şekilde hazırlaya bilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

 

1.BÖLÜM KALKINMA AJANSLARI HİBE DESTEKLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KALKINMA AJANSI NEDİR? VE AMAÇLARI NELERDİR?

KALKINMA AJANSLARININ SAĞLADIĞI HİBE DESTEKLERİ NELERDİR?

KALKINMA AJANSLARI DOĞRUNDAN FİNANSMAN DESTEĞİ NEDİR?

KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI NEDİR?

KALKINMA AJANSLARI DOĞRUNDAN FAALİYET DESTEĞİ NEDİR?

KALKINMA AJANSLARI GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR?

KALKINMA AJANSI HANGİ TÜR PROJELERE GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ KAPSAMINDA HİBE DESTEĞİ SUNAR?

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİNDE HİBE ORANI NE KADARDIR?

KİMLER KALKINMA AJANSINDAN GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ İLE HİBE ALABİLİR?

KALKINMA AJASI GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ KAPSAMINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEK KAPSAMINDADIR?

KALKINMA AJANSLARI FAİZ DESTEĞİ NEDİR?

KALKINMA AJANSLARI FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

KİMLER KALKINMA AJANSI FAİZSİZ KREDİ VE FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

HANGİ PROJELER KALKINMA AJANSI FAİZSİZ KREDİ VE FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?

KALKINMA AJANSI FAİZSİZ KREDİ VE FAİZ DESTEĞİNDEN PROJE BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

KALKINMA AJANSI FAİZSİZ KREDİ VE FAİZ DESTEĞİNDE TALEP EDİLEN BAŞVURU BELGELERİ VE KREDİ TEMİNATI

HANGİ KALKINMA AJANASI İŞLETMEM İÇİN HİBE VE KREDİ DESTEĞİ SUNAR?

KALKINMA AJANSLARI KİMLERE DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEĞİ SUNAR?

KALKINMA AJANSI AÇIK TEKLİF ÇAĞRISI NE DEMEKTİR?

KALKINMA AJANSI HANGİ TÜR PROJELERE DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEĞİ SUNAR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİNDE HİBE ORANI NE KADARDIR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİNDE HİBE MİKTARI KADARDIR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİNDE EŞ FİNANSMAN NE DEMEKTİR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİNDE AYNİ KATKI NE DEMEKTİR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİ BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU (KİMLER KALKINMA AJANSI DOĞUDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİ İÇİN BAŞVURU SAHİBİ OLABİLİR ?)

KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİ BAŞVURU SAHİBİ ORTAĞININ UYGUNLUĞU ( KİMLER KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİ İÇİN BAŞVURU SAHİBİNE ORTAKLIK YAPABİLİR )

KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİNDE BAŞVURU SAHİBİNİN HİBE BAŞVURU PROJESİNDE İŞTİRAKÇİSİ NEDİR? İŞTİRAKÇİ UYGUNLUĞU NE ANLAMA GELİR (KİMLER KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİ İÇİN BAŞVURU SAHİBİNE İŞTİRAKÇİ OLABİLİR ?)

KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİ İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ VE HİBE DESTEĞİ ALAMAZ?

HANGİ PROJE GİDERLERİ KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET DESTEĞİ HİBESİ KAPSAMINDA DESTEKLENİR?

HANGİ PROJE GİDERLERİ KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET DESTEĞİ HİBESİ KAPSAMINDA DESTEKLENMEYEN GİDERLERDİR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET DESTEĞİ HİBESİ KAPSAMINDA PROJELERDE HANGİ FAALİYETLER YAPILAMAZ?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİ İÇİN BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE DESTEKLERİ İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

DOĞRUNDAN FAALİYET DESTEĞİ İÇİN KALKINMA AJANSINA BAŞVURU EVRAKLARI NASIL SUNULMALIDIR?

KALKINMA AJANSINDAN HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN PROJELERDEN SÖZLEŞME ESANSINDA BAŞVURAN KURUM VE KURULUŞTAN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

KALKINMA AJANSINDAN HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN PROJELER İÇİN HİBE ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

 

2.BÖLÜM KALKINMA AJANSI DOĞRUNDAN FAALİYET HİBE PROJESİ HAZIRLAMA VE KAYS’A KAYIT İŞLEMLERİ

( ADIM ADIM ANLATIM)

 

3.BÖLÜM KALKINMA AJANSI T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ YENİ VE GÜNCEL DOĞRUNDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJE ÖRNEĞİ

NEDEN ALMALISINIZ 

Bu rehberini satın alan yüzlerce müşterimiz gibi sizde hiçbir aracı ve sözde proje yazarı firmaya ihtiyaç duymadan ve bu firmalara 7.500-10.000tl arasında değişen yüksek bedellerde ücret ödemeden , Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe desteklerine çok kolay ve hızlı bir şekilde tek başınıza müracaat edebilir , Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Programları ile sizde 25.000 TL-150.000 TL hibe alma fırsatını yakalayan yüzlerce kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluş  arasında yerinizi alabilirsiniz.

 

Bu hibe alma rehberi içinde piyasa değeri 129 tl olan t.hibe desteği almış Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet proje dosyasını sizlere ücretsiz olarak sunmaktayız. Sizde web sitemizden hibe alma rehberi ve t.hibe desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşterimiz gibi bu ürünlerden yararlanıp , kendi Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet hibe başvuru dosyanızı çok kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilme imkanına erişirsiniz. Web sitemizden hibe alma rehberi veya t.hibe desteği almış proje örneği satın alan binlerce müşteri referansımız gibi sizde Kalkınma Ajansı Hibe Destekleri ile 25.000-150.000 lira hibe desteği başvurunuzu çok kolay ve hızlı bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Web sitemizden ürün alan müşteri referanslarımız gibi sizde Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet hibe başvurunuz için hiç bir aracı ve proje yazarı firmaya 7.500-10.000 tl arasından değişen yüksek bedellerde ücret ödemeden hemen ulaşma imkanına erişe bilirsiniz.

SATIN ALANLAR

KALKINMA AJANSLARININ DOĞRUNDAN FAALİYET HİBELERİNİ ALMA REHBERİ satın alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

T.HİBE DESTEĞİ ALMIŞ ÖRNEK PROJE DOSYALARI 

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Destek Programları kapsamında hibe desteği almış yüzlerce konu ve iş koluna ait proje örneği dosyalarını görmek için tıklayınız.