Logo Logo
Maksimum Hibe Miktarı

Dernekler için sağlanan hibe  desteği en az 5.000,00 TL ve en çok 150.000,00 TL’dir

NOT: İl ayrımı olmaksızın bütün dernekler  bu hibe  desteklerinden yararlanabilir

Kar amacı gütmeyen  kurum ve kuruluşlar aşağıdaki hibe desteklerine müracaat edip yüzbinlerce lira  hibe desteği alabilir;

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler