Logo Logo
Hibe Başvuru Formunda Doldurulmasi Gereken Bölümler

Başbakanlı tanıtım fonu hibe  desteği almak için kuruma  sunulacak olan  hibe  proje  başvuru formunda yer alması  gereken  bölümler;

Hibe  Başvuru Formunda Doldurulması Gereken Bölümler

1-  Projenin Adı:

2- Projenin Uygulama Yeri:

3- Projenin Uygulama Tarihi ve Süresi:

4- Uygulayıcı Kuruluş veya Firma:

Üstte  belirtilen 4  bölüme ilave olarak kar amacı güden firma ve işletmeler hibe proje başvuru formunda işlemeleri  hakkında  bilgi vermelidir;

a)     Kurum/Kuruluşunuz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı?

b)    Kurum/Kuruluşunuzun şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir?

c)     Kurum/Kuruluşunuzun şu andaki üye ve çalışan sayıları nedir?

d)    Kurum/Kuruluşunuzun mevcut yönetim kurulunun/üst yöneticilerinin isim-soy isimleri, meslekleri, uyrukları, kurum/kuruluşunuzdaki görevleri nedir ve bu görevlerde kaç yıldır bulunmaktadırlar?

e)     Kurum/Kuruluşunuzun son üç yıllık ayrıntılı kalemler halinde gelir-giderleri nelerdir?

f)     Kurum/Kuruluşunuzun son 5 yıl içinde gerçekleştirdiği benzer projelere ait tecrübeleri nelerdir? (Eğer varsa, gerçekleştirilen projelerin adı, amacı ve yeri, kurum/kuruluşunuzun projedeki rolü, proje maliyeti, kurum/kuruluşunuzun projeye katkısı gibi bilgiler, tablo halinde belirtilecektir.)

5- Projenin Kısa Tanımı:

a)     Projede hangi faaliyet(ler) gerçekleştirilecek?

b)    Bu faaliyet(ler) ülkemizin tanıtımına nasıl katkıda bulunacak?

c)     Projeye hangi ülkelerden, hangi unvanlı kaçar kişi katılacak?

d)    Muhtemel katılımcıların isim, soy isim, unvan ve irtibat bilgileri nelerdir? (Ek liste halinde verilebilir)

6- Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları:

a)    Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları: 

b)    Bu Amaçlara Ulaşma Yöntemi:

c)    Hedeflenen kitleler: (Projede ulaşılmak istenen kitlenin kimlerden oluştuğu ve bu kitlelere ulaşma yöntemi)

7- Maliyet Dökümü: (Fondan talep edilen katkı miktarı, bu miktarın hangi kalemlerde kullanılacağı)

8- Faaliyet ve Çıktılar: (Proje faaliyet(ler)i neticesinde elde edilmesi beklenilen sonuçlar nelerdir ve bu sonuçlar nasıl ölçülecektir?)

9- Girdiler: (Projeye kimler, nasıl ve hangi miktarda destek sağlayacaktır? Katılımcılardan ücret alınacak mıdır? Alınacak ise ne kadar ücret alınacaktır?)

10- Bütçe: (Projenin ayrıntılı kalemler bazında toplam bütçesine yer verilecektir.)

 

 

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler