Logo Logo
Kimler Hibe Desteği Alabilir?

KDRP hibe  desteklerine  terör sebebi ile çeşitli konularda  zarara uğrayan  vatandaşların göç ettikleri 14 ‘ilden yapılan  başvurular hibe  desteği kapsamındadır.

KDRP Hibe  desteklerinin dağıtılması ve uygulamaların usul ve esaslarına ilişkin 3 genelge yayınlanmıştır bu genelgelerden ‘’01 Temmuz 2005 tarihli 68. Sayılı Sayılı Genelge ‘’ile;

‘’… STK’ların proje uygulamalarına aktif destek ve katılımlarının özendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma ile ilgili olarak KDRP kapsamında eğitim, sağlık, tarım ve istihdam konularına yönelik STK projeleri, yetkili makamların da uygun görmesi halinde Devletçe destekleneceği, KDRP uygulamalarında açıklık ve saydamlık ilkelerinin esas alınarak, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kullanılacak araçlar ve mekanizmaların kamuoyuna açıkça duyurularak halkın aydınlatılmasının sağlanması, konularının altı çizilmiştir.

Bu  genelgede de açıkça  belirtildiği üzere sivil toplum kuruluşları yani Dernekler, Vakıflar, Dernek Federasyonları ve Dernek Konfederasyonları bu hibe desteklerinden yararlanabilir.

KDRP hibe  destekleri için hibe almak isteyenler tek başlarına  bireysel olarak  başvuru yapamazlar, KDRP hibe  desteklerinden yararlanmak isteyenler bir sivil toplum kuruluşu ( Dernek, Vakıf, Dernek Federasyonu, Dernek Konfederasyonu vb) ile  diğer yararlanıcılar ( hibe almak isteyen) ile  birlikte grup  başvuru yapabilir.

Kısaca söylemek gerekirse KDRP Hibe  Desteğini almak için aşağıda  listede  belirtilen illerden yapılan grup başvuruları hibe  desteği kapsamındadır.

Devamını Oku...

 

ÖRNEĞİN: Diyarbakır ili Lice İlçesi Dibek köyünden  terör  sebebi ile göç  etmek zorunda kalan 500 aile ilçe  merkezinde  bir  dernek  kurup kurmuş oldukları bu dernek ile 500 köylü grup başvurusu  yapıp hibe  desteği alabilir.

KDRP hibe  desteklerinden proje başı verilecek hibe  miktarı üst sınırı yoktur.500 köylü bir  araya  gelip  kurmuş oldukları Dernek ile  her üye için 25’er  adet koyun, koç, dana, manda, süt ineği  alımı yapabilir, Köyleri için ortak ahır ve kooperatif  kurmak için hibe  desteği alabilir, Dernek üyeleri için 80-90 m2 büyüklüğünde betonarme ev ahır, kümes vb için hibe  desteği alabilir.

Bu hibe  desteklerine KDRP hibe  desteği sunulan illerin sınırları içinde olan illerden yapılan hibe başvuruları hibe  desteği kapsamındadır. Bu hibe  desteğinden yararlanmak isteye bireyler tek başlarına bireysel olarak  başvuru yapamazlar. Bir dernek veya sivil toplu kuruluşu çatısı altında bir  araya gelip grup  başvuru  yapmalar mümkündür. (KDRP Hibe  desteği kapsamında olan illerde yer alan muhtarlıklar grup  başvuru yapmak için uygundur.)

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler