Logo Logo
Köye Dönüş Ve Rehabilitasyon Projesi (Kdrp )Nedir?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde, terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması, geri dönülen yerlerde gerekli sosyal ve ekonomik alt yapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşturulması, geri dönmek istemeyenlerin ise mevcut yaşadıkları yerlerde şehir hayatına uyumlarının geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine yönelik karşılıksız hibe desteği sunulan bir programdır.

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Hibe Destekleri ile;

Geri dönülen köylerde sosyal ve iktisadi canlılığın yeniden başlatılması ve kalıcı hale getirilmesi için ;

Gerekli köy altyapısının oluşturulması

Tarım,

Hayvancılık ,

El sanatları vb. istihdama  yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Göç ettikleri illerden  eski yerleşim yerlerine geri dönmek istemeyen ve şehirlerde yaşamayı tercih eden mağdur vatandaşlarımıza yönelik;

İş ve meslek edindirme kursları,

İstihdamı geliştirici eğitimler

Kadın, genç ve çocukları hedefleyen sosyal içerikli proje ve çalışmaları hibe desteği.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler