Logo Logo
Hangi Hibe Başvuruları Hibe Alamaz?

-Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

-Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler

-Gayrimenkul yatırımları

-Yalnızca çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılımı öngören projeler,

-Eğitim veya kurslar için burs verecek projeler,

-Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)

-Kurum ve kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi amaçlayan, faaliyet giderlerini kapsayan projeler

-Başka bir hibe programından desteklenen projeler ve/veya daha önce kamu tarafından desteklenmiş projelerin tamamlanmasına yönelik projeler;

-Uygulama süresi 18 aydan fazla olan projeler,

-Proje bütçesi 50.000 TL’nin altında olan ve 600.000 TL’nin (desteklemeye esas proje bütçesi 400.000 TL olup, bu tutarın üstündeki bütçeler başvuru sahibi tarafından karşılanır) üstünde olan projeler,

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler