Logo Logo
Marka Programı Maksimum Hibe Miktarı

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili

50%

50.000 USD / yıl

4 yıl

Destek kapsamına alınan markaya ilişkin şirket

Tanıtım, reklam ve pazarlama

400.000 USD / yıl

4 yıl

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira

600.000 USD / yıl

4 yıl

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept

300.000 USD / yıl

4 yıl

Reyon kira

200.000 USD / yıl

4 yıl

Showroom kira/dekorasyon

200.000 USD / yıl

4 yıl

Sertifikasyon

50.000 USD / yıl

4 yıl

Franchise dekorasyon

50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için)

2 yıl

Franchise kira

50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için)

2 yıl

Danışmanlık

300.000 USD / yıl

4 yıl

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı

200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için)

4 yıl

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler

100.000 USD / yıl

4 yıl

Gelişim Yol Haritası

75%

200.000 USD / destek dönemi

*Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

*Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,desteklenir.

*Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler