Logo Logo
Hangi Turqualıty® Hibe Desteğine Başvuru Yapmalıyım?

Ekonomi Bakanlığının 10 yılda 10 Global Türk Markası şiarı ile sağlamış olduğu bu hibe desteği kapsamında TURQUALİTY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş geniş kapsamlı bir  hibe  programıdır.

Bu hibe programı aşağıda belirtilen destek programları  dahilinde sunulmaktadır.

TURQUALİTY® Marka Programı

TURQUALİTY® Destek Programları

Markalaşma Gelişim Yol Haritasi

Yönetici Geliştirme Programi

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi

 

Marka programı, Turquality® Destek programına göre daha daraltılmış bir yapıda olmasına karşın, başvuru koşulları aynıdır. Marka programında destek süresi 4 yıl iken, Turquality® programında destek süresi 5+5 yıldır.

Marka programında destek kalemlerinin limitleri daha düşük belirlenmiştir. Ancak Turquality® programında destek limitleri sadece birkaç noktada belirlenmiş olup, genel itibariyle limitsiz bir programdır. Marka programındaki bir firma, Turquality® programını, bir sonraki aşama olarak görmekte, Marka programından aldığı desteklerle Turquality® programına hazırlık yapmaktadır.

NOT : Aynı anda her iki destekten de faydalanmak mümkün değildir. Marka desteği, birçok firma için Turquality® desteğine hazırlık niteliği taşımaktadır.

Devamını Oku...

Turquality® Destek Programı kapsamında gerçek ya da tüzel kişiliğe ait firmaların iki markası için destek alabilmesi, holding firmalarının en fazla üç şirketi için her bir şirketi iki marka olmak üzere toplam  6 markası için destek alabilmesi mümkündür.

Bir marka için birden fazla şirket destek alabilir. Ancak şirketler arasındaki organik bağını teşvik etmesi gerekmektedir Holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan en fazla altı adet marka desteklenebilir. Ayrıca bir marka için birden fazla şirket destek kapsamına alınabilir.

 NOT : Holding/şirketler topluluğu bünyesinde 6 marka desteklenebilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler