Logo Logo
Proje Kapsamında Yurt İçi Yurt Dışı Seyahat Harcamaları

Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

-Proje ekibinin proje süresi içerisinde katılacağı en fazla 4 uluslararası bilimsel toplantı ile ilgili giderler proje bütçesinden karşılanır.

-Proje ekibi içerisinde yer almayan kişilerin seyahat harcamaları proje bütçesinden karşılanmaz.

-Yurt dışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar kişi başı 3.000 ABD Doları karşılığı TL’yi geçemez.

-Yurt dışı ve yurt içi kongre, fuar, seminer vb. katılım ücretleri proje bütçesinden ödenmez.

-Devlet Üniversitelerinde görevli proje personelinin proje kapsamında gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler