Logo Logo
Başvuru Şekli Ve Tarihi

Yılın her ayı bu hibe  desteklerine başvurular kabul edilmektedir.

Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa başvuru yapılır.

-Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası elden Bakanlığa teslim edilir. Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapılacak başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler