Logo Logo
Hibe Desteği Süresi

Destek süresi, Bakanlık ile kuruluş( hibe alan) arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla bir yıldır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler