Logo Logo
Hibe Kapsamina Alinmayan Giderler

Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılım giderleri hibe desteği kapsamında  değildir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler