Logo Logo
Hibe Başvuruları Nereye Ne Zaman Yapılır?

Bu programdan yararlanmak isteyen işletme, başvuru formunu www.sanayi.gov.tr ve/veya biltek.sanayi.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak Genel Müdürlüğe başvuru yapar. Başvuru formunun her sayfası işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerce kaşelenerek imzalanır.  Elektronik imza ile yapılan başvurularda, başvuru formunun çıktısı ayrıca istenmez.

Türkiye’de yatırım yapan ( var olan kurulu) veya yatırım yapmak isteyen( yeni kurulan veya yeni kurulacak olan)  bütün işletmeler hibe desteği alabilir. Hibe desteği almak isteyen gerçek kişilerin hibe başvurusundan önce işletme(şirket/firma) kurarak tüzel kişilik kazanmalıdırlar.

Bakanlık tarafından istenen belgeler işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından sağlanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

Yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler