Logo Logo
Hibe Desteği Kapsaminda Ar-Ge Ve Yenilik Sayilmayan Faaliyetler

Aşağıda sayılan faaliyetler, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

-Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,

-Kalite kontrol,

-Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,

- Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

-İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

-Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

-Şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

-Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

-Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

-İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

-Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,

-Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

-Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

-Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

Devamını Oku...

Yeni iş yeri kurmak isteyen girişimciler Teknogirişim Sermaye  Desteği ile 100.000 TL ‘ye kadar hibe  desteği alabilir, fakat iş fikri yenilik (inovasyon) içermeyen veya üstte  belirtildiği üzere arge  ve yenilik kavramlarını içermeyen girişimciler ise yeni iş yeri kurmak için KOSGEB Girişimcilik Destek programı kapsamında Devletten 50.000 TL hibe ( geri ödemesiz ,karşılıksız  nakit para) 100.000 TL 30 ayı  ödemesiz sıfır  faizli kredi desteği alabilir. KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında  ihtiyacınız olan her şeye  sahip olmak  ve bu hibe desteğinin  bütün ayrıntı ve püf noktalarını öğrenmek için tıklayınız.

Yeni iş yeri kuran  engelli veya  eski hükümlülere İŞKUR Yeni İş Yeri açma  hibe desteği kapsamında 16.500-36.000 TL arasında hibe desteği  ( karşılıksız  nakit para  desteği)  verildiğini biliyor musunuz ?  İŞKUR Eski Hükümlü ve İŞKUR Engelli hibe desteğini en hızlı ,kolay ve doğru  yoldan alıp iş yeri kurmak için ihtiyacınız olan her şeye  burada  yer alan aracısız hibe alma çözümleri sizde  hemen sahip olabilirsiniz.

Girişimci ve KOBİ’lere  sağlanan diğer  yurt içi ve yurt dışı hibe destekleri için bakınız.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler