Logo Logo
TÜBİTAK’ın Ar-Ge Hibe Desteği Hangi Proje Faaliyetleri İçindir?

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen çalışmalardır.

Projede geliştirilmesi hedeflenen çıktılar teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.dir.

TÜBİTAK ARGE DESTEĞİ SAĞLANACAK PROJELERİN TAŞIMASI  GEREKEN ŞARTLAR

a)       Kavram geliştirme,

b)       Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c)        Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d)       Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e)        Prototip üretimi,

f)        Pilot tesisin kurulması,

g)       Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h)       Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü, faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

TÜBİTAK’IN HİBE  DESTEĞİ SUNDUĞU  ARGE PROJE KONULARI NELERDİR ?

a)                Yeni bir ürün üretilmesi, geliştirilmesi,

b)               Firmanın mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi,

c)                 Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

d)               Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,

e)                 Yeni üretim teknolojilerinin, yöntemlerinin geliştirilmesi.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler