Logo Logo
Hibe Desteklerinde Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Aşağıda  belirtilen makine ,ekipman ve teçhizatlar hibe  desteği kapsamındadır;

1-Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri için A’dan Z’ye  bütün makine, ekipman, teçhizat ve demirbaş

2-Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri için A’dan Z’ye  bütün makine, ekipman, teçhizat ve demirbaş

3-Rüzgar Enerji Santralleri için A’dan Z’ye  bütün makine, ekipman, teçhizat ve demirbaş

4-Biyokütle Enerji Santralleri için A’dan Z’ye  bütün makine, ekipman, teçhizat ve demirbaş

6-Genel Makine Ekipman için A’dan Z’ye  bütün makine, ekipman, teçhizat ve demirbaş

Yapım (inşaat) İşleri;

Aşağıdaki listede yer alan inşaat yapım işleri hibe  desteği kapsamındadır;

1-Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri yapım işleri

2-Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri yapım işleri

3-Rüzgar Enerji Santralleri yapım işleri

4-Biyokütle Enerji Santralleri yapım işleri

5-Jeotermal Enerji Santralleri yapım işleri

6-Mikro kojenerasyon Sistemleri yapım işleri

7-Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

 8-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

9- Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

10- Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

 11-Jeotermal enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

12-Mikro-kojenerasyon sistemlerinin inşaat/genişletme/modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

13- Bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler ve işletme içi yollara yönelik inşaat işleri

14- İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası ve tuvaleti de kapsayacak şekilde) (Yalnızca biyokütle ve jeotermal yatırımlar için)

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler