Logo Logo
Kurulmak İstenen, Yeni Kurulan Veya Kurulacak Olan İşletmeler İçin

Başvuru  sahibinin;  yatırımın  uygulanacağı  adreste başvuru yapacağı sektör/alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini  gerçekleştirdiği  hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvuru sahipleri yeni işletme olarak kabul edilecektir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler