Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Bu hibe  desteği kapsamında aşağıda  belirtilen makine, teçhizat, ofis  donanım  yazılım ve programlar hibe desteği kapsamındadır;

1-Tarım makineleri, araçları ve ekipman alımı;

2-Ekim Makinesi

3-Dikim Makinesi

4-Gübre Serpme Makines

5-Kültüvatör

6-Hasat Makinesi

7-Harman Makinesi

8-İlaçlama Makinesi

9-Bakım ve Onarım Makinesi

10-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

11-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

Yapım İşleri;

Hibe Desteği kapsamında olan inşaat yapım işleri;

1-Makine ve ekipmanın depolanması amaçlı binaların inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik inşaat işleri

2-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

3-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler