Logo Logo
Hibe Kapsamında Olan Makine Teçhizatlar

*Kültür balıkçılığına yönelik üretimi, yönetimi ve bakımına yönelik ekipman alımı;

*Çiftlik faaliyetlerinin, atık su arıtma sistemlerinin, balık seçiminin ve özellikle balık üretim çiftlikleri için kapalı devre sistemlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik ekipman ve makine alımı;

*Kültür balıkçılığı restoranlarının kurulması için gerekli ekipman alımı;

*Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi;

*Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar;

*Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik makine ve ekipman alımı (kuluçka ve inkübasyon, yumurta sayma ve temizleme, yavru besleme, sağımhane, fotoperyot gibi biyoteknolojik üretim ekipmanı);

*Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman ile laboratuvar makine ve ekipman alımı;

*Kültür balıkçılığı çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman, atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman;

*Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

Mobil Güneş Enerji Sistemi

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri(Solar Panel, Invertör, İzleme Sistem, Solar Kablo, Sayaç, Topraklama/Koruma Sistemi, Şarj Regülatörü, Enerji Depolama Sistemi,)

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri

 Rüzgar Enerji Santralleri

Biyokütle Enerji Santralleri

Jeotermal Enerji Santralleri

Mikrokojenerasyon Sistemleri

*Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı;

Bilgisayar

Yazıcı/Tarayıcı

Üretim İzleme Otomasyonu

*Genel Makine Ekipman;

Alarm Sistem Kiti

Ekran

Güvenlik Kamerası

Kayıt Cihazı (DVR

Kamera-Ekran Ara Birimi

Basınçlı Yıkama Makines

Boru ve Fittings

Vana

Dedektör

Hijyen İstasyonu

Filtrasyon Sistemi

Izgara/Süzgeç

Jeneratör

Kompresör

Kondenser

Regülatör

Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi

Forklift (Elektrikli)

Zararlı/Pest Kontrol Sistemi

Pompa

Enerji tasarrufu sağlayan sistemler

Su motorları ve dinamolar.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler