Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı ;

Aşağıda belirtilen makine ekipman ve teçhizatlar  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kültür balıkçılığına yönelik üretimi, yönetimi ve bakımına yönelik ekipman alımı;

2-Çiftlik faaliyetlerinin, atık su arıtma sistemlerinin, balık seçiminin ve özellikle balık üretim çiftlikleri için kapalı devre sistemlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik ekipman ve makine alımı;

3-Kültür balıkçılığı restoranlarının kurulması için gerekli ekipman alımı;

4-Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi;

5-Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar;

6-Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik makine ve ekipman alımı (kuluçka ve inkübasyon, yumurta sayma ve temizleme, yavru besleme, sağımhane, fotoperyot gibi biyoteknolojik üretim ekipmanı);

7-Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman ile laboratuvar makine ve ekipman alımı;

8-Kültür balıkçılığı çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman, atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman;

9-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

Yapım İşleri;

Aşağıda  belirtilen yapım, ve modernizasyon işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındadır;

1-Yavru balık ve balık yumurtası üretimi için tesislerin inşasına yönelik inşaat işleri

2-Havuz ve rezervuarlardaki su alım, drenaj, havalandırma sistemleri için ve bakım ve yenileme işleri için gerekli inşaat işleri

3-Hasat sonrası ürünlerin depolanması için küçük soğuk hava depolarına yönelik inşaat işleri

4-Kültür balıkçılığı işletmelerinin, restoranların ve kültür balıkçılığı işletmesi ile aynı şehirde yer alan satış noktalarının modernizasyonu, inşası ve genişletilmesine yönelik inşaat işleri

5-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

6-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler