Logo Logo
Yeni Kurulan (Kurulmak İstenen) İşletmeler

Bu hibe desteğine yeni kurulan veya var olan kurulu işletmeler KOBİ’ler başvuru yapabilir.

Başvuru sahibinin;  yatırımın uygulanacağı adreste başvuru yapacağı sektör/alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa bu tür başvuru sahipleri mevcut işletme olarak kabul edilecektir. Mevcut işletmeler proje başvurusunda bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyetiyle ilgili olan tüm sertifikaları sunmakla yükümlüdürler.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler