Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı ;

1-Yeme-içme tesislerinin açılmasına veya çiftlik ürünleri tanıtım stantlarının kurulmasına yönelik ekipman alımı

2-At biniciliği,

3-İç sularda özellikle spor veya rekreasyon amaçlı balık avlama,

4-Dağ bisikleti gezileri,

5-Rafting,

6-Doğa yürüyüşleri gibi açık alan aktivitelerinin,

7-Açık ve kapalı alan sporlarının ,

8-Kırsal turizm tesisleri için oyun alanlarının organizasyonu ile doğrudan ilişkili olan verimli altyapı yatırımlarının alımı (spor/fitness, çocuk oyun alanı) için her  türlü makine, teçhizat, demirbaş, yazılım ve programlar hibe desteği kapsamındadır.

9-Işıklandırma ve elektrikli aletler, iklimlendirme ekipmanı, filtreleme ve arıtma ekipmanı, telekomünikasyon, mobilya, sıhhi tesisat, eğlence amaçlı görsel-işitsel ekipman (tedbir kapsamında faydalanıcının kendi yararına kullanılmayacaktır),

10-Yeme-içme tesisleri için mutfak araç-gereçleri (Ocaklar, fırınlar, bulaşık makineleri, fırınlar, dondurucular, buz yapma makineleri)

11-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

12-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

13-Genel Makine Ekipman;

Yapım İşleri;

Aşağıdaki  belirtilen yapım (inşaat) işleri hibe desteği kapsamındadır;

1-A’dan Z’ye Konaklama Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

2-A’dan Z’ye Yeme-içme Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

3-A’dan Z’ye Rekreasyon Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

4-A’dan Z’ye Konaklama ve Yeme-içme Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

5-A’dan Z’ye Konaklama ve Rekreasyon Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

6-A’dan Z’ye Yeme içme ve Rekreasyon Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

7-A’dan Z’ye Konaklama, Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri için  yapılacak bütün inşaat işleri

8-Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve yeniden tefriş edilmesi, mevcut O&K tesisleri için odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binalarının inşası,

9-Pansiyon veya mikro ölçekli (maksimum 25 oda kapasiteli) konaklama tesislerinin kurulumuna yönelik inşaat işleri

10-Mevcut tesislerde oda ve kahvaltı için kullanılacak odaların yenilenmesine yönelik inşaat işleri

11-Çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama tesisleri ve binalarının yapımına yönelik inşaat işleri (küçük ölçekli kamp alanları, spor ve rekreasyon alanları, araç park alanları)

12-Turistik açık alan aktivitelerine yönelik (at ahırı ve parkur inşası, açık yüzme havuzlarının inşası veya sportif veya rekreaktif balıkçılık için iç suların düzenlenmesi, dağ bisikleti gezileri için alanların inşası, rafting parkuru inşası, doğa yürüyüşleri parkuru inşası, hobi bahçeleri ve iç yolların inşası ya da bahçe içi yolların düzenlenmesi) inşaat ve yeniden düzenleme işleri,

13-Yeme içme tesislerinin (restoranlar, pastaneler, kahvaltı salonları, yemek çadırları) açılmasına yönelik inşaat işleri

14-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

15-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler