Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Arı, arıcılık, arı ve bal üretimi , arı sütü, polen  üretim işletmeleri için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonları için makine ve ekipman alımı;

2-Kovan üretimi, yönetimi ve bakımına yönelik ekipman alımı;

3-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

4-Laboratuvar Ekipmanı;

5-Genel Makine Ekipman;

6-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

7-Promosyon ve Pazarlama için Ekipman;

Yapım İşleri;

Arı, arıcılık, arı ve bal üretimi , arı sütü, polen  üretim işletmeleri için için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için barınak ve ek bina inşasına yönelik inşaat işleri

2-Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumuna yönelik inşaat işleri

3-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

4-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Jeotermal enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Mikro-kojenerasyon sistemlerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler