Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,Mantar ve Misel,Fide ve Fidan üretim işletmeleri için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanı alımı

2-Bitki üretimine yönelik ekipman, makine ( hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluklar, vb.) ve hasat sonrası materyallerin (ön soğutma ekipmanı, kasalar, bidonlar, vb.) alımı.

3-Ürünlerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik bilgisayarlar, özel yazılım ve özel teknolojik ekipman da dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı

4-Seralar için gerekli makine ve ekipman alımı (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)

5-Işıklandırma, sulama, ısıtma/iklimlendirme, havalandırma, ilaçlama, gübreleme sistemleri için gerekli bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman da dahil makine ve ekipman alımı

6-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

7-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

8-Genel Makine Ekipman;

9-Laboratuvar Ekipmanı;

10-Promosyon ve Pazarlama için Ekipman;

Yapım İşleri;

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,Mantar ve Misel,Fide ve Fidan üretim işletmeleri için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Depo binalarının ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonuna yönelik inşaat işleri,

2-Bitkilerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri,

3-Seraların inşası ve/veya yenilenmesine yönelik inşaat işleri (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)

 4-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

5-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler