Logo Logo
Hibe Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır?

Başvuru paketleri Başvuru çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerine teslim edilir.

Not: Eksik evrak olması halinde, TKDK tarafından, eksik evrakların tamamlanması içinbaşvuru sahibine 10 iş günü süre  verilecektir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler