Logo Logo
Hibe Kapsamında Olmayan Giderler

Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.

-Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

-İkinci el makine ve ekipman alımı,

-KDv ve Ötv dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,

-Gümrük resmi ve ithalat vergileri,

-İşletme giderleri,

-Bakım ve amortisman giderleri

-Her türlü kira gideri,

-Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,

-Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

-Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,

-Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

-Faydalanıcı tarafından yapılan ayni  katkılar,Hibe Kurtlarından Tavsiyeler