Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Meyve ve sebzeler için ön soğutma, soğutma üniteleri ve soğuk hava depoları, kurutma, temizleme, ayıklama, tasnif, paketleme üniteleri, modifiye atmosferli soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer altında paketleme ünitelerine yönelik makine ve ekipman alımı;

2-İşaretleme ve izleme sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

3-Kuru meyve ve sert kabuklu yemişe yönelik makine ve ekipman alımı;

4-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

5-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımı;

6-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımı;

7-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımı

8-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipman alımı;

9-Hammadde ve ürün depolarına yönelik makine ve ekipman alım;

10-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanı alımı;

11-Laboratuvar Ekipmanı;

12-Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımı;

Yapım İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır.

1-Soğuk  hava  deposu tesislerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

2-Meyve sebze  paketleme tesislerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

3-Ön soğutma, soğutma üniteleri ve soğuk hava depoları, kurutma, temizleme, ayıklama, tasnif, paketleme üniteleri, modifiye atmosferli soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer altında paketleme ünitelerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

4-Yeni ön soğutma, soğutma üniteleri ve soğuk hava depoları, kurutma, temizleme, ayıklama, tasnif, paketleme üniteleri, modifiye atmosferli soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer altında paketleme ünitelerinin inşasına yönelik inşaat işleri

5-Ön soğutma, soğutma üniteleri ve soğuk hava depoları, kurutma, temizleme, ayıklama, tasnif, paketleme üniteleri, modifiye atmosferli soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer altında paketleme ünitelerinin modernizasyonu ve/veya

6-Hammadde ve ürün depolarına yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

7-Yeni hammadde ve ürün depolarının inşasına yönelik inşaat işleri

8-Hammadde ve ürün depolarının modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

9-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

10-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

11-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

12-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler