Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Balık ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonuna ve/veya genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımı;

2-Balık ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

3-Soğuk hava depolarına yönelik makine ve ekipman alımı;

4-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımı;

5-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

6-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımı;

7-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımı

8-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanı alımı;

9-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

10-Laboratuvar Ekipmanı;

11-Atık Su Arıtma Tesisleri için Makine Ekipman;

12-Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımı;

Yapım İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır.

1-Su ürünleri ve balık yağı  işlenmesi işletmeleri için

2-Yeni balık ürünleri işleme tesislerinin inşasına yönelik inşaat işleri

3-Balık ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

4-Balık ürünleri işleme tesislerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

5-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

6-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

7-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

8-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

9-İdari bina (ofisler, yemek salonu, giyinme odası, tuvalet dahil olmak üzere), ek işlemlere yönelik binalar, çevreleyen duvarlar/çitler ve iç yollar dahildir

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler