Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

1-İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

2-Kanatlı Kesim hane ( tavuk-hindi- kaz),Kanatlı Eti işleme,Kanat Parçalama,Kanatlı Kesimhane ve İşleme,Kanatlı parçalama ve işleme ,Kanatlı kesimhane ,parçalama ve işleme  tesisleri için hibe  desteği kapsamında olan modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipmanlar;

3-Hayvan refahı standartlarına uygun koşullarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine yönelik makine ve ekipman alımı;

4-Soğuk hava depolarına yönelik makine ve ekipman alımı;

5-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımı;

6-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

7-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımı;

8-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımı

9-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipman alımı;

10-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanı alımı;

11-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

12-Genel Makine Ekipman;

13-Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımı;

Yapım(İnşaat) İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kanatlı eti kesimhanelerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işleri

2-Kanatlı eti kesimhanelerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

3-Kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesi Et işleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işler;
Kanatlı Eti  parçalama tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işler;

4-Parçalama tesislerine yönelik modernizasyon/genişletme işler

5-Ürün kalitesi ve hijyen kontrolünün iyileştirilmesi için laboratuvarlara yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

6-Tesis/işletme içindeki laboratuvarlarının modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

7-Tesis/işletme içinde yeni laboratuvarların inşasına yönelik inşaat işleri

8-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

9-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

10-İdari bina (ofisler, yemek salonu, giyinme odası, tuvalet dahil olmak üzere), ek işlemlere yönelik binalar, çevreleyen duvarlar/çitler ve iç yollar dahildir

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler