Logo Logo
Hibe Desteği Başvuru Red Sebepleri (Dikkat)

Başvuru sahiplerine, başvuruları ile ilgili tKDK’nın kararı yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddedilmesine ilişkin olası nedenler tahdidi olmaksızın aşağıda listelenmiştir.

-Başvurunun eksik olması veya başvuru çağrı rehberinde belirtilen koşulları karşılamaması,

-Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımaması,

-Yatırımın IPARD Programı hedeflerini taşımaması, ekonomik ve mali açıdan yetersiz olması ve sürdürülebilir olmaması,

-Yatırımın, sektör veya alt-sektör ile ilgili olmaması,

-Başvuru sahibinin mali düzeyi ve işletme kapasitesinin, yatırımı gerçekleştirmeye yeterli olmaması,

-Yatırımın, teknik ve mali açıdan seçilmiş olan diğer yatırımlara göre yetersiz olması,

-Yatırım, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka yatırımın daha yüksek puan almış olması,

-Talep edilen belgelerin bir ya da birkaçının belirtilen son tarihe kadar teslim edilmemiş  olması,

-Başvuru sahibinin sunmuş olduğu tapu kaydında ipotek, haciz veya ihtiyati tedbir olması,

-Yatırım kapsamındaki alımlarla ilgili olarak, TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “teklif Alma Kuralları”na ilişkin rehberlerde belirtilen ve projenin reddedilmesini gerektirecek durumların tespit edilmesi,

-Toplam uygun harcama tutarının, bu sektör/alt-sektör için belirlenmiş minimum sınırın altında olması,

-Sözleşme             aşamasında,          başvuru sahibi     tarafından             uygunluk               kriterlerinin karşılanmaması,

-Yatırımı TKDK tarafından desteklenmek üzere seçildiği halde, başvuru sahibinin davet mektubunu aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde sözleşme imzalamaması,

-Başvuru sahibinin sözleşme imzalanmadan önce yatırımına  başlaması.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler