Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Süt ve süt ürünlerinin, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

2-Süt toplama merkezlerinin modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

3-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

4-İyi ve kötü kalitedeki süt arasında ayrım yapabilmek amacıyla test ekipmanlarının alımı

5-Süt toplama merkezleri için  AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

6-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

7-Atık Su Arıtma Tesisleri için Makine ekipmanlarının alımı

8-Laboratuvar ekipmanlarının alımı

9-Genel Makine ekipmanlarının alımı

10-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

11-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanlarının alımı

12-Paketlemeye yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

13-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

14-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

15-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

Yapım İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır.

1-Süt işleme tesislerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

2-Yeni süt işleme tesislerinin inşasına yönelik inşaat işleri

3-Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

4-Süt toplama merkezlerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

5-Yeni süt toplama merkezlerinin inşasına yönelik inşaat işleri

6-Süt toplama merkezlerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işler

7-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

8-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

9-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

10-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler