Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Aşağıda  belirtilen demirbaş ,makine teçhizat  grupları hibe  desteği kapsamındadır;

1-Yem hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması ;

2-Hayvan sağlığı ve bakımı için gerekli makine ve ekipman satın alınması (sağlık taraması, tartma, dezenfeksiyon, gaga kesimi, aşılama vb.)

3-Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanı satın alınması

4-Yumurta tavukları için kafes sistemleri için makine ve ekipman satın alınması;

5-Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için makine ve ekipman satın alınması;

6-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

7-Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)

8-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

9-Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri(Solar Panel, Invertör, İzleme Sistemi, Solar Kablo, Sayaç, Topraklama/Koruma Sistemi, Şarj Regülatörü, Enerji Depolama Sistemi)

Yapım İşleri;

Aşağıda  belirtilen taşınmaz gruplarının inşası/genişletilmesi/ modernizasyonu bu hibe programı için uygun   harcamalardır;

1-Kanatlı kümesleri (yumurta tavuğu, broyler, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri,

2-Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri (kuş gribine yönelik)

3-Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri, Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu) Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)

4-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.

5-Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

6-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

7-Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

8-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler