Logo Logo
Hibe Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır?

Başvuru paketleri Hibe Başvuru  İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl TKDK Koordinatörlüklerine teslim edilir.

Not: Eksik evrak olması halinde, TKDK tarafından, eksik evrakların tamamlanması için başvuru sahibine 10 iş günü süre  verilecektir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler