Logo Logo
Hibe Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Aşağıda  gruplandırılan konularda makine, teçhizat, demirbaş hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kanatlıların fiziksel biyogüvenliğine yönelik kapı ve çit için makine ve ekipman satın alınması (kuş gribine yönelik);

2-Hayvan sağlığı ve bakımı için gerekli makine ve ekipman satın alınması (sağlık taraması, tartma, dezenfeksiyon, gaga kesimi, aşılama vb.);

3-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

4-Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanı satın alınması;

5-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

6-Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi);

Yapım İşleri;

Aşağıda  gruplandırılan yeni yapım, bakım, onarım, ek bina, yeni kümes yapımlar hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kanatlı kümesleri (yumurta tavuğu, broyler, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri.

2-Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri (kuş gribine yönelik).

3-Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri, Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu) Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)

4-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar

5-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.

6-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler