Logo Logo
Hibe Miktarı Ve Hibe Oranları

Bu hibe  desteği kapsamında verilen  maksimum ve minimum hibe miktarları ve oranları aşağıda  verilmiştir;

-Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 500.000 avro,

-Kaz sektörü için en az 20.000 avro en fazla 250.000 avrodur.

(ÖNEMLİ: Merkez bankası güncel döviz kurudur.Örnek; 3,21 tL’dir)

Hibe oranı %60’tır. Örneğin bir yatırımcı broyler ve  hindi sektörü için 833.333 avro yatırı yapmış olsun bu giderin %60’ı olan 500.000 avro’yu hibe  desteği olarak  alır.

Aşağıda belirtilen durumları sağlayanlar için %60 olan hibe oranı artmaktadır.

-Hibe desteği kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %65,

-Yatırım, IPARD Programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı % 65,

-Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibi (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler) 40 yaşın altında ise ve yatırım IPARD Programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır.

Not: Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için   geçerlidir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler