Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Olmayan Giderler

Aşağıda belirtilen giderler  hibe  desteği kapsamına alınmazlar;

-Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

-İkinci el makine ve ekipman alımı,

-KDv ve Ötv dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,

-Gümrük resmi ve ithalat vergileri,

-İşletme giderleri,

-Bakım ve amortisman giderleri

-Her türlü kira gideri,

-Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,

-Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

-Döviz-tL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,

-Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

-Faydalanıcı tarafından yapılan ayni  katkılar,Hibe Kurtlarından Tavsiyeler