Logo Logo
Hibe Unsurları

Siz yeter ki üretin diye A’dan Z’ye ,iğneden ipliğe bütün ihtiyaçlarınız TKDK hibe  desteklerinde. Aşağıda  genel başlıklar  dahilinde hibe  kapsamında olan giderler  verilmiştir.

Makine-Ekipman Alımı

1-Et üreten tarımsal işletmeler için gerekli olan  bütün makine ,teçhizat, ekipmanlar;

2-Sulama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması

3-Hayvan bakımı için makine ve ekipman satın alınması (tartma, dezenfeksiyon vb.)

4-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

5-Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, genel çiftlik yönetimi)

6-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

Yapım İşleri

1-Açık kapalı ahır ve ek inşaat faaliyetleriniz için aklınıza gelecek bütüN inşası/genişletilmesi/ modernizasyonu .

2-Kapalı, açık ve yarı açık ahırlar/ağılların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işleri .

3-Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri, Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu) Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)

4-Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri .

5-Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri.

6-Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri .

7-Kompost tesisleri için inşaat işleri .

8-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.

9-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak görünürlük ( tabela )  ve diğer  hizmet alımı  kalemleri de  hibe desteği kapsamındadır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler