Logo Logo
Hibe Miktarı Ve Hibe Oranları

Kırmızı et üretimi sektörü  TKDK IPARD hibe  desteği  en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avrodur.

(Önemli:  Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak döviz kuru 3,21 tL’dir)

Hibe oranı %60’tır.Yani bir  girişimci, yatırımcı  KOBİ veya işletme  bu hibe  desteği üst limiti olan 1.000.000 avro’nun tamamını almak için 1.666.666 avro yatım yapabilir.

Aşağıda belirtilen durumlarda size  sunulan  hibe oranı olan %60’ artacaktır;

-Hibe desteği kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %65,

-Yatırım, IPARD Programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı % 65,

-Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibi (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler) 40 yaşın altında ise ve yatırım IPARD Programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır.

Not: Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için   geçerlidir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler