Logo Logo
Kimler Başvuru Yapamaz?

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birini taşıyanlar kesinlikle TKDK’dan hibe  desteği alamazlar;

-Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

-Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

-Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanları,

-Başvuru aşamasında, proje uygulanma ve uygulama sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar,

-3713 sayılı terörle mücadele kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

-Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar.

- Türk ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. maddelerinde düzenlenen suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler