Logo Logo
Başvuru Nereye Nasıl Yapılır?

Başvurular bulunduğunuz il TKDK kurumuna yapılır.

Başvuruların alınması için son tarih, Başvuru çağrı İlanında belirtilen son teslim tarihi, saatidir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Eksik evrak olması halinde, TKDK tarafından, eksik evrakların tamamlanması için başvuru sahibine 10 iş günü süre  verilecektir.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler