Logo Logo
Hibe Unsurları

Hibe  desteği kapsamında aşağıda  belirtilen giderler hibe  desteği  kapsamındır;

Makine-Ekipman Alımı

İşletmeniz için aklınıza  gelebilecek aşağıda listede yer alan bütün makine, teçhizat, demirbaş ,program ve yazılım üretin ve hizmet amaçlı kullandığınız iğneden ipiliğe  bütün demirbaşlarınız hibe  desteği kapsamındır;

1-Sağım odası tesisleri, süt soğutma ve depolama ile çiftlik içi süt taşıma için makine ve ekipman satın alınması;

2-Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

3-Sulama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması;

4-Hayvan bakımı için makine ve ekipman satın alınması (tartma, dezenfeksiyon vb.);

5-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

6-Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi);

7-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

Yapım İşleri

Hayalinizde olan modern süt üretim çiftliğiniz için ihtiyacınız olan bütün yapım, onarım, modernizayon  ve sıfırdan yeni yapım işlerinizin tamamı hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kapalı, açık ve yarı açık ahırlar/ağılların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır

2-Süt sağım ve depolama odaları ve soğuk depoların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır.

3-Süt sağım sistemlerini temizlemek amacıyla su kullanan çiftlikler için atık ve atık su işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır

4-Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri, Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu) Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil) Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır

5-Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır.

6- Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır.

7-Kompost tesisleri için inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır.

8-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır.

9-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındır.

Görünürlük Harcamaları;

Hangi kurum ve kuruluştan hibe desteği aldığınızı gösterir  nitelikte tabela ( hibe bütçesi  kapsamındır)

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

Yeni yapacağınız  veya var olan işletmeniz için gerekli olan yapım, yenileme, modernizayon, ek bina vb için   mimarlık,  mühendislik  vb. proje çizim ücretleri ile, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik   genel maliyetler.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler