Logo Logo
Hibe Kapsamında Damızlık Boğa Özellikleri

SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARI

1-       Damızlık boğalar dış görünüş itibari ile ortak ırk özelliklerini taşıması gereklidir.

2-       Damızlık boğalar (Brown-Swiss, Simental, Limuzin, Montbeliard, Angus, Hereford, Şarole) döl verimi, vücut ağırlığı ve verim özellikleri bakımından ırk ortalamasının üzerinde olmalıdır.

3-       Damızlık boğalar ön soy kütüğüne kayıtlı olmalıdır.

4-       Damızlık olarak seçilecek boğalar seçim tarihinde en az 14 aylık en fazla 24 aylık olmalıdır.

5-       Damızlık boğalarda ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler canlı olmalıdır.

6-       Testisler scratum kesesine inmiş olmalıdır.

7-       Testisler birbirine simetrik olmalıdır. 

8-       Damızlık boğalar tüberküloz, brusella ve löykoz yönünden negatif ve bu hastalıklarından ari işletmelerden seçilmiş ve bu hastalıklardan ari olan boğalar olmalıdır.

9-       Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.

10-   Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler