Logo Logo
İşletme Kapasitesi

Bu hibe  desteğinden yararlanmak isteyenler  var olan ve hibe proje sonunda aşağıdaki hayvan kapasitelerini aşmamalıdırlar;

                Hibe  desteğinde  hem damızlık erkek materyal alımlarında hem de inşaatlarda olmak üzere; 

Küçükbaş işletmelerinde ise

Alt sınır 100 baş Üst sınır 200 baştır.

İşletme kapasitesi küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler