Logo Logo
KOP Hayvan Ve Ahır Hibe Desteği Nedir?

Bu hibe programı Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerinde,

-Mevcut küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat ile koç-teke alımı

Yatırımlarının desteklenmesine  yönelik sağlanan hibe  ( karşılıksız, geri ödemesiz  nakit para alma) desteğidir. Bu hibe desteği Devlet tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Programı Kapsamında  sağlanmaktadır.

Bu hibe  desteğine KOP illerinde  bulunan gerçek ve tüzel kişiler  başvuru yapıp  hibe  desteği alabilir.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler