Logo Logo
Hibe Desteği Başvuru Evrakları

a) Başvuru dosyası, hibe başvuru formu ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

b) Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

c) Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

ç) Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

Bu yıl  tabir  yerinde ise Tarım Hayvancılık Ve Kırsal Kalkınma  konularında hibe  desteği sağanağı yaşanmaktadır. Sizde aklınıza olan iş fikri ve yatırımlarınızı hayata  geçirmek, var olan kurulu veya yeni kurmak istediğiniz işletmeniz için hibe  desteği alıp büyümek istiyorsanız bu yıl sağlanan hibe  desteği fırsatlarını kaçırmamanızı öneririz.

GAP hibe destekleri gibi GAP illerine sağlanan diğer Tarım Hayvancılık Ve Kırsal Kalkınma Hibe  Destekleri aşağıda  belirtilmiştir;

1-IPARD II TKDK Hibe Programları kapsamında genel olarak aşağıda belirtilen sektörlere  hibe  desteği sağlanmakta ve %70 oranlarında 3.000.000 avroya kadar hibe ( karşılıksız  geri ödemesiz nakit desteği verilmektedir.

IPRAD 2 kapsamından TKDK aşağıda  belirtilen konulara hibe  desteği sunmaktadır.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlara Sağlanan Hibe Destekleri

-Süt Üreten  Tarımsal İşletme Hibe  Desteği  kapsamında  1.000.000 avro hibe  desteği

-Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletme Hibe  Desteği kapsamında  1.000.000 avro hibe  desteği

-Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletme Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği

-Yumurta Üreten Tarımsal İşletme Hibe  Desteği kapsamında  1.000.000 avro hibe  desteği

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Hibe Destekleri;

-Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  3.000.000 avro hibe  desteği.

-Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  3.000.000 avro hibe  desteği.

-Kanatlı Et ve Kanatlı Eti Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlama Hibe  Desteği kapsamında 3.000.000 avro hibe  desteği.

-Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe Desteği kapsamında  1.500.000  avro hibe  desteği.

-Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  1.250.000 avro hibe  desteği.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörleri İçin  Sağlanan Hibe Destekleri;

-Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlama İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında 500.000 avro hibe  desteği.

-Zanaatkarlık Ve Yerel Ürünlerin İşlenmesi Ve Pazarlanması İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Kırsal Turizm ve Rekreasyon İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Makine Parkları Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Yenilenebilir Enerji Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

NOT : Kadın  veya genç yatırımcılara hibe  desteğinde öncelik sağlanmaktadır.

2-GAP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

GAP Hibe Destekleri kapsamında gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirasını ’na kadar hibe desteği.

Ayrıca  GAP Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamına çeşitli  tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma  faaliyetleri için 400.000 TL hibe  desteği sunulmaktadır.

3-DAP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

DAP Hibe Destekleri gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirasını ’na kadar hibe desteği.

4-KOP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

KOP Hibe Destekleri   kapsamında gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirası ’na kadar hibe desteği.

5-DOKAP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

DOKAP Hibe Destekleri  gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirası’na  kadar hibe desteği.

6-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenme Hibe Programı (KKYDP) hibe  destekleri;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programlarına hibe  desteği başvuru yapıp bu hibe   destekleri kapsamında 1.000.000- 3.000.000 TL arasından değişen miktarlara  sunulan  Kırsal Kalkınma Hibe Programlarından yararlanabilir. İşte KKYDP hibe programı başlıkları;

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası,

Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,

Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını

7-Kalkınma Ajansı hibe  destekleri kapsamında da çeşitli tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma yatırımları hibe  destekleri.

Kalkınma Ajansları hibe destekleri kapsamında 250.000- 1.500.000 Türk Lirasına kadar aşağıda belirtilen konularda hibe desteği sunulmaktadır;

-Süt Üreten, Kırmızı Et Üreten Kanatlı Eti Üreten Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler hibe desteği alabilir.

-Süt ve Süt Ürünlerinin, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin, Kanatlı Et ve Kanatlı Eti Ürünlerinin, Su Ürünlerinin, Meyve ve Sebze Ürünlerinin işlenmesi  ,paketlenmesi ve pazarlanması işletmeleri hibe  desteği alabilir.

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması İşletmeleri hibe desteği alabilir.

-Turizm Konaklama ve Rekreasyon İşletmeleri hibe desteği alabilir.

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri vb. hibe desteği alabilir.

Kalkınma Ajansları özellikle  2015 yılı ve sonrası dönem için sunmuş olduğu hibe  desteklerinde   ister imalat,ister satış pazarlama , isterse yeni iş yeri kurulumu isterse  var olan işletmelerin kapasite  geliştirmesinden , yeni personel alımına, yeni ürün ve hizmet sunumuna kadar her türlü  sektör ve iş kolu için hibe desteği sağlamaktadır.

Üstte  belirtilen hibe  desteklerini almak için ihtiyacınız olan  her şeye sahip olmak için aşağıda listede  belirtilen  ve sizler için şirketimiz  bünyesinde çalışan alanında profesyonel Tarım- Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma KOBİ Uzmanları ( Hibe Kurtları) tarafından özel olarak hazırlanan Hibe Alma  Rehberleri ve T.Hibe Almış Proje Örneği Dosyaları ile  sizde  web sitemizde bu ürünlerden alan  binlerce müşteri referansımız  gibi En Ekonomik

                                                                                                                En hızlı

                                                                                           Kolay

                                          ve en doğru yoldan

hibe  desteklerine tek başınıza,

                                                            aracıya

                                                                                 çukacıya

                                                                                               On Binlerce Lira  ödemeden 

                                                                                                                                             hemen ulaşabilirsiniz .

Hibe alma sırası  artık sizde ! Hibe  desteği almanız için ihtiyacınız olan her şeyin yer  aldığı size  özel Aracısız Hibe Alma Çözümleri;

TKDK IPRAD-2 TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEKLERİ (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 3.000.000 AVRO)

(TKDK IPRAD-2 Tarım Hayvancılık Ve Kırsal Kalkınma hibe  desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneğidir. Sizde  web sitemizden bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden t.hibe desteği almış TKDK IPRAD-2 Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Proje  Örneği satın alabilirsiniz )

TKDK IPRAD-2  Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız. Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

GAP KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEKLERİ  (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 600.000 TL)

(GAP Kırsal Kalkınma hibe desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneğidir. Sizde  web sitemizden bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden t.hibe desteği almış GAP Kırsal Kalkınma Proje  Örneği satın alabilirsiniz )

GAP Kırsal Kalkınma Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız. Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

GAP HAYVAN ALIMI VE AHIR YAPIMI HİBE DESTEKLERİ  (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 600.000 TL)

(GAP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı hibe  desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneğidir. Sizde  web sitemizden bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden t hibe desteği almış GAP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Proje  Örneği satın alabilirsiniz )

GAP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız. Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

DAP HAYVAN ALIMI VE AHIR YAPIMI HİBE DESTEKLERİ   (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 600.000 TL)

(DAP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı hibe  desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneğidir. Sizde  web sitemizden bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden t.hibe desteği almış DAP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Proje  Örneği satın alabilirsiniz )

DAP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız.  Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

KOP HAYVAN ALIMI VE AHIR YAPIMI HİBE DESTEKLERİ  (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 600.000 TL)

(KOP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı hibe  desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneğidir. Sizde  web sitemizden bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden hibe desteği almışKOP Hayvan ve Ahır Yapımı Proje Örneği satın alabilirsiniz )

KOP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız.  Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

DOKAP HAYVAN ALIMI VE AHIR YAPIMI HİBE DESTEKLERİ  (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 600.000 TL)

(DOKAP Hayvan Alımı Ve Ahır Yapımı desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneğidir. Sizde  web sitemizden bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden t.hibe desteği almış DOKAP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Proje  Örneği satın alabilirsiniz )

DOKAP Hayvan Alımı ve Ahır Yapımı Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız. Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KKYDP(KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI) MAKSİMUM HİBE MİKTARI 3.000.000 TL

(Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hibe  desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneği ve bu hibe  desteğini  nasıl alacağınızın  detayları ve püf  noktaları ile  anlatıldığı Hibe Alma Rehberidir. Sizde  web sitemizden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) Hibelerini Alma Rehberi ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) Hibelerini Alma Rehberi ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği satın alabilirsiniz ) 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) Hibelerini Alma Rehberini görmek için tıklayınız.  Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) Hibelerini Alma Rehberi satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

Benim hibe  rehberine  ihtiyacım yok  !  ben  nasıl hibe alınır biliyorum , kendi projemi hazırlamak için t.hibe desteği almış tam ve eksiksiz olarak  doldurulmuş örnek bir Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) T.Hibe Desteği Almış Proje Formuna ihtiyacım var diyorsanız onunda çözümü bize. Web sitemizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) Hibe Programlarından t.hibe Desteği almış yüzlerce proje örneği formu  var . Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP)Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız. hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

KALKINMA  AJANSI HİBE  DESTEKLERİ (MAKSİMUM HİBE MİKTARI 1.000.000 TL)

(Kalkınma  Ajansı Hibe  desteğine başvuru yapıp hibe almanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış-tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş- bir proje başvuru formu örneği ve bu hibe  desteğini  nasıl alacağınızın  detayları ve püf  noktaları ile  anlatıldığı Hibe Alma Rehberidir. Sizde  web sitemizden Kalkınma Ajansı Hibelerini Alma Rehberi ve Kalkınma Ajansı Hibe Desteği Almış Proje Örneği satın alan binlerce müşterimiz gibi kendi hibe desteği başvuru proje formunuzu aracı ve proje  yazarları firmalara on binlerce lira ödemeden  kolay ve hızlı bir şekilde  hazırlayıp bu hibe desteğini alanlar  arasındaki yerinizi hemen alabilirsiniz. Bu hibe  desteğini almak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak istiyor sansanız o zaman sizde  web sitemizden Kalkınma Ajansı Hibelerini Alma Rehberi ve Kalkınma Ajansı T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği satın alabilirsiniz )  

Kalkınma Ajansı Hibelerini Alma Rehberini görmek için tıklayınız. Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden Kalkınma Ajansı Hibelerini Alma Rehberi satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

Benim hibe  rehberine  ihtiyacım yok  !  ben  nasıl hibe alınır biliyorum , kendi projemi hazırlamak için t.hibe desteği almış tam ve eksiksiz olarak  doldurulmuş örnek bir Kalkınma Ajansı Hibe Desteği Almış Proje Formuna ihtiyacım var diyorsanız onunda çözümü bize. Web sitemizde Kalkınma Ajansı Hibe Programlarından T.Hibe Desteği almış yüzlerce proje örneği formu  var . Kalkınma Ajansı Hibe Programından t.hibe  desteği almış proje örneklerini görmek için tıklayınız.  Kendi hibe  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden t.hibe  desteği almış proje örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP vb tarım ve hayvancılık konularında Hibe  desteklerine  başvuru yapmak için  adınıza bir  vergi  levhası yok  mu ? TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP hibe  desteği almak için  yapacağı yatırım vergi levhası çıkarmak isteyen girişimcilerin dikkatine ; ‘’ TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP hibe  desteklerine başvuru  yapıp hibe almak isteyen girişimcilere  KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile %90’ oranında hibe desteği sağlanıyor. 

Kim ilk işyerini açarken çok kolay ve

                                                               hızlı bir şekilde

                                                                               ‘’köşeleri nar gibi kızarmış

                        50.000 TL hibe 100.000 TL   faizsiz kredi desteği’’ almak istemez ki ?

 Nasıl Mı ?

 Yeni bir  iş yeri açmak isteyen girişimciler KOSGEB’den ;

Devamını Oku...

İşletmelerin  vergi levhası çıkarma, kuruluş giderleri, noter, oda kayıt giderleri için 2.000 TL

İşletmelerin makine , teçhizat ,demirbaş,ofis donanımı( pc, yazıcı, tarayıcı, ldc tv, masa, koltuk takımları vb.) giderleri için 27.000 TL

İşletmelerin kira  ve personel giderleri için aylık 5.000 TL olmak üzere toplamda 21.000 TL hibe  desteği.

Üstte  belirtilen giderler için  KOSGEB hibe  desteği 50.000 TL ’dir. Bu hibe  desteği bana  yetmez  benim üretim ve hizmet amaçlı makine, teçhizat, yazılık ve programa ihtiyacım var diyorsanız  KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında size 100.000 TL , 30  ay sonra  geri ödemeli  ve  faizsiz kredi desteği de  sunulmaktadır.

Devamını Oku...

Bu yolla hem  tarım ve hayvancılık konusunda(TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP vb) hibe  desteği almak için işletmenizi kurmuş hem de   ilk Devlet desteği olan hibe ve faizsiz kredi desteğinizi almış olursunuz KOSGEB Girişimcilik Desteği ile işletme açan girişimciler tabir yerinde ise bir taşta iki kuş vurmuştur, çünkü; Daha yüksek bedelli  tarım ve hayvancılık konulu hibe destekleri (TKDK-IPRAD 2- KKYDP- KALKINMA AJANSI-GAP-DAP-KOP-DOKAP  vb.) için işletme kurmuş, hem de kurmuş olduğu ilk işletmesi için Devletten ilk hibe  ve faizsiz kredi desteğinizi almıştır.

Yeni iş yeri kurmak isteyen  girişimcilerinde bütün hibe ihtiyaçları  web sitemize  tam ve eksiksiz olarak  sunulmaktadır.KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında bilginiz yoksa  tıklayınız.

KOSGEB Girişimcilik Desteği ile  50.000 TL hibe 100.000 TL   faizsiz 30 ay sonra  geri ödemeli faizsiz kredi  desteği ile iş yerini kurmak isteyenler aşağıdaki Girişimcilik Desteği  Hibe Alma Rehberlerinden yararlanabilir. KOSGEB Girişimcilik Desteği hibe ve faizsiz kredi desteği için kendi hibe başvuru formu iş planınızı doldurmak için örnek  t.hibe  desteği almış KOSGEB Girişimci İş Planına  mı ihtiyacınız var ? O zaman sizde  doğru yerdesiniz KOSGEB Girişimcilik Desteği  almak için aracıya, proje başvuru formu doldurma  firmalarına ihtiyaç duymadan ve bu firmalara on binlerce lira  aracılık, proje başvuru formu doldurtma  ücreti ödemeden sizde web sitemizden aşağıdaki ürünlerden alan binlerce müşterimiz  gibi  KOSGEB Girişimcilik Hibe  ve Faizsiz Kredi Desteğine  hemen çok hızlı kolay ve doğru  yoldan ulaşabilirsiniz.

İşte  yeni iş yeri kuracak girişimciler için KOSGEB’den 50.000 TL hibe, 100.000 TL faizsiz krediyi en hızlı, kolay ve doğru yoldan alma  rehberleri;

Web sitemizde yer alan çeşitli Girişimcilik Rehberlerinden kendisi için en uygun olanını seçip  yeni açmak istediği iş yeri için  hibe  ve kredi  araştırması yapma şansına sizden önce erişen müşteri referanslarımızı görmek için tıklayınız.

Devamını Oku...

KOSGEB Girişimcilik Desteği en hızlı  ,kolay ve doğru yoldan nasıl alacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olup bu hibe desteğine  başvuru yapmayı düşünen veya başvuru yapacakların  kendi KOSGEB Girişimcilik İş Planı Proje Başvuru Formlarını doldurmaları gerekmektedir. Herkes  örnek bir  t.hibe  desteği almış  KOSGEB Girişimci İş Planı Dosyasına (tam ve eksiksiz olarak  doldurulmuş) bakıp, bu t.hibe  desteği almış projeden ( tam ve eksiksiz olarak  doldurulmuş) yararlanarak  kendi KOSGEB Girişimci İş Planı Formunu doldurabilir. Web sitemizde KOSGEB Girişimcilik Destek Programından t.hibe desteği almış yüzlerce girişimci iş planı proje örneği formu  var.

Kendi KOSGEB Girişimcilik hibe ve faizsiz kredi  desteği başvurusunu yapmak için sizden önce web sitemizden KOSGEB Girişimci Desteği  T.Hibe  Desteği Almış Girişimci İş Planı Proje Örneği  satın alan  binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler