Logo Logo
Hibe Kapsamında Damızlık Koç Ve Teke Özellikleri

1)       Damızlık koç ve tekelerin dış görünüş itibari ile ortak ırk özelliklerini taşımalıdır.

2)       Damızlık koç ve tekeler  döl verimi, vücut ağırlığı ve verim özellikleri  bakımından ırk ortalamasının üzerinde olmalıdır.

3)       Damızlık olarak seçilecek koç ve tekeler seçim tarihinde en az 12-30 aylar arasında olmalıdır.

4)      Ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler canlı olmalıdır.

5)      Testisler scratum kesesine inmiş olmalıdır.

6)      Testisler birbirine simetrik olmalıdır 

7)      Bir çift daimi dişleri çıkmış olmalıdır.

8)      Koyun ve keçi brusellozu hastalık testleri sonuçları negatif olmalıdır.

9)      Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.

10)   Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.

11)    Bölge illeri için aşağıdaki koyun-keçi ırklardan tercih yapılmalıdır.

12)    Halk elinde ıslah projesi kapsamında alınacak koç/tekeler sürü içerisindeki koç/tekelerden proje lideri tarafından seçilip damızlık adayı olarak ayrılan koç/tekelerden olması zorunludur.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler