Logo Logo
Kimler Hibe Desteği Alamaz?

Başvuru yapabilecek gerçek veya tüzel kişiler aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birini taşıması halinde kesinlikle hibe  desteği alamazlar;

a)     Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, 

b)    Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.    

ç) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

c)     Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,

d)    Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

e)    a, ç, d, ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler