Logo Logo
Kimler Hibe Desteği Alabilir?

Bu hibe  desteğine GAP illerinden olan bütün gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapıp hibe  desteği alabilir. GAP illerine  sağlanan diğer  tarım ve hayvancılık hibeleri aşağıda  belirtilmiştir;

Yeni kurulacak, yeni kurulan, kurulu işletmeler için tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında hibe  desteği sunan kurum ve  kuruluşlar( hibe miktarları);

1-IPARD II TKDK Hibe Programları kapsamında genel olarak aşağıda belirtilen sektörlere  hibe  desteği sağlanmakta ve %70 oranlarında 3.000.000 avroya kadar hibe ( karşılıksız  geri ödemesiz nakit desteği verilmektedir.

IPRAD 2 kapsamından TKDK aşağıda  belirtilen konulara hibe  desteği sunmaktadır.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlara Sağlanan Hibe Destekleri

-Süt Üreten  Tarımsal İşletme Hibe  Desteği  kapsamında  1.000.000 avro hibe  desteği

-Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletme Hibe  Desteği kapsamında  1.000.000 avro hibe  desteği

-Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletme Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği

-Yumurta Üreten Tarımsal İşletme Hibe  Desteği kapsamında  1.000.000 avro hibe  desteği

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Hibe Destekleri;

-Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  3.000.000 avro hibe  desteği.

-Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  3.000.000 avro hibe  desteği.

-Kanatlı Et ve Kanatlı Eti Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlama Hibe  Desteği kapsamında 3.000.000 avro hibe  desteği.

-Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe Desteği kapsamında  1.500.000  avro hibe  desteği.

-Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  1.250.000 avro hibe  desteği.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörleri İçin  Sağlanan Hibe Destekleri;

-Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlama İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında 500.000 avro hibe  desteği.

-Zanaatkarlık Ve Yerel Ürünlerin İşlenmesi Ve Pazarlanması İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Kırsal Turizm ve Rekreasyon İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri İçin Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Makine Parkları Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

-Yenilenebilir Enerji Hibe  Desteği kapsamında  500.000 avro hibe  desteği.

NOT : Kadın  veya genç yatırımcılara hibe  desteğinde öncelik sağlanmaktadır.

2-GAP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

GAP Hibe Destekleri kapsamında gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirasını ’na kadar hibe desteği.

Ayrıca  GAP Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamına çeşitli  tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma  faaliyetleri için 400.000 TL hibe  desteği sunulmaktadır.

3-DAP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

DAP Hibe Destekleri gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirasını ’na kadar hibe desteği.

4-KOP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

KOP Hibe Destekleri   kapsamında gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirası ’na kadar hibe desteği.

5-DOKAP Hayvan  Ve Ahır  Yapımı Hibe  destekleri ( canlı hayvan alımı için hibe  desteği)

DOKAP Hibe Destekleri  gerçek ve tüzel kişiler İnşaat ve ahır  yapımı faaliyetleriniz için %50 , canlı hayvan alımı( damızlık boğa, koç , teke vb) için %80 oranında  600.000 Türk Lirası’na  kadar hibe desteği.

6-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenme Hibe Programı (KKYDP) hibe  destekleri;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programlarına hibe  desteği başvuru yapıp bu hibe   destekleri kapsamında 1.000.000- 3.000.000 TL arasından değişen miktarlara  sunulan  Kırsal Kalkınma Hibe Programlarından yararlanabilir. İşte KKYDP hibe programı başlıkları;

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası,

Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,

Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını

7-Kalkınma Ajansı hibe  destekleri kapsamında da çeşitli tarım hayvancılık ve kırsal kalkınma yatırımları hibe  destekleri.

Kalkınma Ajansları hibe destekleri kapsamında 250.000- 1.500.000 Türk Lirasına kadar aşağıda belirtilen konularda hibe desteği sunulmaktadır;

-Süt Üreten, Kırmızı Et Üreten Kanatlı Eti Üreten Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler hibe desteği alabilir.

-Süt ve Süt Ürünlerinin, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin, Kanatlı Et ve Kanatlı Eti Ürünlerinin, Su Ürünlerinin, Meyve ve Sebze Ürünlerinin işlenmesi  ,paketlenmesi ve pazarlanması işletmeleri hibe  desteği alabilir.

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması İşletmeleri hibe desteği alabilir.

-Turizm Konaklama ve Rekreasyon İşletmeleri hibe desteği alabilir.

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmeleri vb. hibe desteği alabilir.

Kalkınma Ajansları özellikle  2015 yılı ve sonrası dönem için sunmuş olduğu hibe  desteklerinde   ister imalat,ister satış pazarlama , isterse yeni iş yeri kurulumu isterse  var olan işletmelerin kapasite  geliştirmesinden , yeni personel alımına, yeni ürün ve hizmet sunumuna kadar her türlü  sektör ve iş kolu için hibe desteği sağlamaktadır.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler