Logo Logo
Gap Hayvan Ve Ahır Hibe Desteği Nedir?

Bu hibe programı Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), kapsamındaki illerinde,

-Mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat ile koç-teke alımı

-Mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı

Yatırımlarının desteklenmesine  yönelik sağlanan hibe  ( karşılıksız, geri ödemesiz  nakit para alma) desteğidir. Bu hibe desteği Devlet tarafından Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Programı Kapsamında  sağlanmaktadır.

Bu hibe  desteğine GAP illerinde  bulunan gerçek ve tüzel kişiler  başvuru yapıp  hibe  desteği alabilir.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler