Logo Logo
Kalkınma Ajansı Hibe Destek Programları Nedir?

81 ilin tamamını içine alan Kalkınma  Ajansıları’ndan işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarına  yönelik     ( yeni makine alımı,  tadilat, demirbaş yenileme ve modernizasyonu,kapasite arttırma ,yeni ürün imalatı veya ürün hizmet ve satışı yaptığınız ürün çeşitliliğinin arttırılması ,arge, güneş enerjisi, tarım, hayvancılık  ve aklınıza gelebilecek bütün küçük veya büyük yatırımlarınız için) Kalkınma Ajansı Hibe  destekleri işletmenizi büyütüp geliştirmek  istemez misiniz ?

Devamını Oku...

2009 yılında kurulan ve ülkemizde şuan itibari ile 26 adet olan Kalkınma Ajansıları çeşitli hibe ve faizsiz kredi  destekleri ile  çeşitli kar amacı günden( işletme ,iş yeri, yatırımcı,girişimci şirket ve  KOBİ) kar amacı gütmeyen( dernek ,vakıf, belediye, birlikler, teknokentler vb.) kesime yüz binlerce lira karşılıksız hibe(geri ödemesiz) hibe desteği sunmaktadır. Kalkınma Ajansları ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, tüzel kişiliği haiz kalkınma birimleridir. Bulunduğunuz il veya ilçeyi kapsamına alan bir Kalkınma  Ajansı yılın 365 günü hibe  desteği sunmaktadır.

Kalkınma  Ajansı hibe  destekleri genel olarak ikiye  ayrılır;

Devamını Oku...

a)       Doğrundan Finasnman Desteği (yani hibe  desteği)

b)       Faiz Desteği (kredi faiz  desteği –faizsiz kredi)

Kalkınma ajansı Doğrundan Finansman Desteği kendi içinde 3 ana hibe programı ile  sunulur, bu hibe programları;

1)       Proje Teklif Çağrısı

2)       Doğrundan Faaliyet Desteği

3)       Güdümlü Proje Desteği

Üstte  belirtilen Proje Teklif Çağrısı  kapsamında hibe miktarı genel olarak 250.000- 1.500.000 TL arasında olmak ile  birlikte hibe miktarı  bulunduğunuz ili kapsamına alan Kalkınma  Ajansının hibe  çağrısında  belirlenir , bu  hibe teklif  çağrısı usulü ile  yayınlanan duyurularda  programdan yararlanacak hedef kitle (hibe almak için başvuru yapacak kişiler ve işletmeler ) hibe  miktarı, hibe başvuru usulü ve yeri gibi önemli bilgiler  kamuoyu ile  paylaşılır. Bu duyurulara ilişkin uygun başvuru yapan işletmeler, girişimci ve yatırımcılar hibe  desteği almaya hak kazanır.

Devamını Oku...

2008-2015 yılları  arasında Kalkınma Ajanslarına 2 Milyar kaynak  aktarılmış. Bu  kaynak  26 kalkınma  ajansı tarafından çeşitli hibe programları ile işletme ,KOBİ ve yatırımcılara  sunulmuştur. Yine  aynı dönemde 10.000 ‘e yakın işletme  ve yatırımcı sanayi, imalat, tarım, hayvancılık, enerji vb. yatırım konularında kalkınma  ajansı hibe  destekleri ile  Devlet’ten 1,5  Milyar  Hibe Desteği almıştır.2016-2017 sonrası dönem içinde bu  hibe   desteklerinden yararlanan işletme ve  yatırımcı  sayısı  her geçen gün  artarken  hibe   desteği miktarı da  her geçen gün artmaktadır.

Devamını Oku...

Sizde  web sitemizde satışa sunulan  Kalkınma Ajanslarından Hibe ve Kredi Desteği Alma Rehberi ile Kalkınma Ajansı  hibe  desteklerine kimler başvuru yapabilir ? Hangi sektörler ve işler  Kalkınma Ajansından hibe  desteği alabilir ? Bu hibe  destekleri için  gerekli başvuru evrakları  nelerdir ? Kısacası Kalkınma Ajansları Hibe Destekleri ile  aklınıza takılan bütün soruları  cevaplamak ve  bu hibe  desteğini almanın bütün püf  noktalarını hiçbir  aracı  ve proje hazırlayan  kuruma on binlerce lira  ücret ödemeden  web sitemizden Kalkınma Ajansların Hibe ve Kredi Desteği Alma Rehberi satın alan binlerce  müşterimiz  gibi hemen çok hızlı bir şekilde  öğrene  bilir. Sizde çok kolay ve hızlı bir şekilde  kalkınma  ajansı  hibe  destekleri ile  yüz binlerce lira hibe  desteği alma  fırsatına  erişebilirsiniz.

Devamını Oku...

Web sitemizde satışa  sunulan Kalkınma Ajansların Hibe ve Kredi Desteği Alma Rehberi ile  siz değerli müşterilerimiz  Kalkınma Ajansından Nasıl En Hızlı  ve Kolay Şekilde hibe  desteği  alınır öğrenmekle  kalmıyor, bu hibe rehberlerinde yer alan 1 Adet  Kalkınma Ajansından T.Hibe  Desteği Almış  Örnek Kalkınma Ajansı Proje Örneği Dosyası ile kendi başvurunuzu yapmanız için size eşsiz bir  olan 1 Adet  Kalkınma Ajansından T.Hibe  Desteği Almış  Örnek Kalkınma Ajansı Proje Örneği Dosyasını sunuyoruz. Sizde  web sitemizde satışa  sunulan  rehberlerde yer alan t.hibe desteği almış projeleri  inceleyerek kendi  Kalkınma Ajansı  Hibe Başvuru Proje Formunuzu çok kolay  ve hızlı bir şekilde  doldura bilirsiniz. Böylece bu ürünü satın alan binlerce müşterimiz  gibi sizde kendi kalkınma ajansı hibe  desteği  proje  başvuru  formunuzu kolayca doldurup hiçbir  aracı ve  proje hazırlayan  firmaya gereksiz yere hibe  başvuru proje  formu doldurtmak için 25.000-30.000 TL   arasında değişen yüksek rakamlarda proje  hazırlama  ücreti  ödemezsiniz.

Web sitemizden Kalkınma Ajansların Hibe ve Kredi Desteği Alma Rehberi satın alan binlerce  müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

 Kalkınma Ajansların Hibe ve Kredi Desteği Alma Rehberinde  yer alan içindekiler  bölümünü incelemek için tıklayınız.

Rehberde yer alan t.hibe  desteği almış Kalkınma ajansı proje örneği bana yetmez  diyenler için Kalkınma Ajansı  hibe desteği almak isteyen müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak web sitemizde yüzlerce farklı sektör ve işkolu için hazırlanmış binlerce farklı ve  T.Hibe Desteği Almış Örnek Kalkınma  Ajansı Proje Dosyası vardır. Sizde bu t.hibe desteği almış proje örneklerinden yararlanarak kendi kalkınma ajansı başvurunuzu çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabilir ve Kalkınma Ajanslarından işletmeniz için yüz binlerce lira  hibe  desteği alabilirsiniz.

Web sitemizde  satışa  sunulan t.hibe  desteği almış Kalkınma Ajansı Proje örneklerini görmek ve satın almak için tıklayınız.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler